הזמנת שירות

טופס משוב: לפתיחת קריאת שירות
:סוג המכשיר


1. הננו מבקשים תמיכה מרחוק למכונת הצילום ו/או המדפסת ו/או למחשב שברשותנו .

2. ידוע לנו כי התמיכה מרחוק הניתנת על ידי " דגם תקשורת " נעשית עם דגש לפרטיות מלאה של החומר
   הנמצא ברשותי ואנו פוטרים את חברת " דגם תקשורת " מכל טענה ו/או דרישה הנוגעת לפרטיות ו/או כל נזק ישיר או עקיף.

3. כמו כן, פעולת התמיכה מרחוק מתבצעת רק באישור הלקוח ורק אחרי שיוריד קובץ מאתר החברה.