שירות ותמיכה
תמיכה טכנית למשתמש
פתיחת דוא"ל ב-gmail

התחברות למסנג'ר

התחברות ל-icq

הורדת skype

פתיחת קובצי zip

אתר הורדות

טופס משוב:לפתיחת קריאת שירות
:סוג המכשיר

1. הננו מבקשים תמיכה מרחוק למכונת הצילום ו/או המדפסת ו/או למחשב שברשותנו .

2. ידוע לנו כי התמיכה מרחוק הניתנת על ידי " דגם תקשורת " נעשית עם דגש לפרטיות
    מלאה של החומר הנמצא ברשותי ואנו פוטרים את חברת " דגם תקשורת " מכל טענה
    ו/או דרישה הנוגעת לפרטיות ו/או כל נזק ישיר או עקיף .

3. כמו כן, פעולת התמיכה מרחוק מתבצעת רק באישור הלקוח ורק אחרי שיוריד קובץ
   מאתר החברה.